Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-09-2014 - Các mã vốn hóa lớn khiến VNI giảm dù thị trường có xu hướng tăng - FTSE Vietnam - Cập nhật MWG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể tiếp cận mức 650 trong tuần giao dịch tới và chỉ số HNX-Index có thể duy trì đà tăng đến mức 90.0. Đồng thời, dòng tiền có thể tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps trong tuần giao dịch tới. Hệ thống các chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu đảo chiều và chỉ báo tâm lý tăng nhẹ cho thấy nhà đầu tư vẫn còn khá lạc quan về xu hướng hiện tại và rủi ro đảo chiều vẫn ở mức thấp.