Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-09-2013 - VNI tăng với việc nhà đầu tư dự đoán kết quả tái cân bằng của ETF - EIB có TGĐ mới

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang trong vùng đối kháng của xu hướng giảm ngắn hạn với vùng hỗ trợ mạnh là 485 – 490 của chỉ số VN-Index. Tâm lý nhà đầu tư đã giảm phần bi quan trong phiên hôm nay nhưng nhà đầu tư chủ yếu mua bán theo danh mục cổ phiếu của 2 quỹ ETF cho nên sự phân hóa có thể diễn ra khá rõ ở từng cổ phiếu.