Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-06-2019 - Thị trường đi ngang, VIC đóng góp nhiều điểm nhất - PVT, VNM, BMP, HDB

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn vẫn ở mức Tiêu cực đối với tất cả các chỉ số. Với việc bên bàn giành lại quyền kiểm soát tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt cùng với những HNX-Index hay VNMidcap phục hồi yếu và vẫn nằm dưới kháng cự MA5 ngày, nhiều khả năng thị trường sẽ giảm điểm trở lại vào ngày mai. Theo đó, VN-Index, VN30 sẽ kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 940-945 điểm và 860 điểm.