Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-05-2015 - Thị trường phục hồi nhờ lực cầu bắt đáy - Cập nhật vĩ mô - PLC, PVD, CSM

Quan điểm kỹ thuật: Nhịp hồi phục nhanh chóng quay trở lại khi hai chỉ số giảm về các mức hỗ trợ ngắn hạn 540 – 545 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index cho nên chúng tôi đánh giá nhịp hồi phục này có thể tiếp diễn trong đầu phiên giao dịch kế tiếp và lực bán có thể gia tăng tại mức kháng cự 557 của chỉ số VN-Index. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đánh giá đây là nhịp hồi phục kỹ thuật cho nên mức độ rủi ro giao dịch trong giai đoạn này là khá cao.