Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-04-2017 - Thị trường giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh cao nhất 9 năm - CTD, PVT, VIS

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index vẫn duy trì được tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn Tích cực với ngưỡng hỗ trợ nằm ngay tại vùng 722-723 điểm. Tuy nhiên, VN30 và HNX-Index đã chuyển biến xấu đi khi đóng cửa phía dưới đường trung bình động 10 ngày, lần lượt nằm tại 692 và 91 điểm. Theo đó, tín hiệu kỹ thuật đã chuyển từ Tích cực sang Trung tính với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng hơn đang nằm tại 680 và 90 điểm.