Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-03-2014 - VNI tăng với khối lượng giao dịch thấp – BHS được phép nhập khẩu và tái xuất khẩu đường của HAG – Kế hoạch FY14 của HPG

Quan điểm kỹ thuật: Đà tăng giá chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Smallcaps trong phiên hôm nay, nhưng khối lượng kèm theo lại ở mức thấp cho thấy phiên tăng điểm hôm nay không thuyết phục và các bẫy tăng giá dễ xảy ra ở vùng giá này. Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định vùng giá 575 – 580 và bẫy tăng giá có thể xuất hiện trong phiên giao dịch ngày mai. Đồng thời, lực bán có thể sẽ quyết liệt hơn khi lượng cung lớn về tài khoản và mô hình điều chỉnh vẫn còn tiếp tục.