Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-03-2013 - Đà giảm chậm lại, tỷ giá USD tăng

Quan điểm kỹ thuật: Phá vỡ mức hỗ trợ tâm lý, cả hai chỉ số nhanh chóng giảm về gần mức hỗ trợ quan trọng là 460 của chỉ số VN-Index và 58.5 của chỉ số HNX-Index. Các chỉ báo xung lượng tiếp tục duy trì đà giảm và có khả năng chạm vùng quá bán trong phiên ngày mai nếu thị trường duy trì xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng lực bán giá thấp có thể bắt đầu suy yếu trong phiên ngày mai vì các mức hỗ trợ trên được xem là mức đánh dấu kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn.