Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-02-2015 - Các cổ phiếu ngân hàng thúc đẩy VNI - REE

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể quay lại đà giảm trong phiên cuối tuần (tức là phiên 05/02/2015). Đặc biệt, các chỉ báo trạng thái xu hướng của chỉ số HNX-Index đang tăng dần lên cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục được mở rộng về các mức thấp hơn cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế hưng phấn tại các nhịp hồi phục kỹ thuật.