Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-12-2014 - Các mã ngân hàng tăng - PVD và GAS - MWG và Microsoft

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể điều chỉnh nhẹ và kiểm định lại mức 570 của chỉ số VN-Index và 87.0 của chỉ số HNX-Index trong 1 – 2 phiên tới.