Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-12-2013 - VNI chuyển sang sắc đỏ phiên ATC – KQLN Quý 3 của JVC – Cập nhật HPG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể kiểm định vùng giá 505 – 507 trong phiên ngày mai và nhóm cổ phiếu tăng nóng trong hai phiên vừa qua có thể giảm “nhiệt”.