Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-10-2018 - Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường tăng điểm – TPB

Quan điểm kỹ thuật: Với việc vượt qua kháng cự MA5 và MA10 ngày tại 115,5 điểm, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index được cải thiện lên mức Tích cực và đồng bộ tín hiệu với tất cả các chỉ số sàn HOSE. Sự mạnh lên của dòng tiền trong bối cảnh VN-Index đang tiến sát kháng cự mạnh cho thấy sự tích cực trong tâm lý đầu cơ của thị trường.