Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-08-2015 - VNI giảm xuống 600 điểm với GTGD dưới 100 triệu USD - Giá xăng giảm 4% - PLC - TNG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đang rơi vào trạng thái quá bán và giao dịch gần các vùng hỗ trợ ngắn hạn 595 – 600 của chỉ số VN-Index 81.5 của chỉ số HNX-Index. Tuy nhiên, theo mô hình các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi vẫn đánh giá đà giảm ngắn hạn sẽ tiếp tục mở rộng về các mức thấp hơn trong vài phiên tới.