Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-07-2017 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ nhóm ngân hàng - CII, PNJ

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì trạng thái Tích cực, bất chấp việc phân hóa mạnh tiếp tục diễn ra và số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo hơn số lượng cổ phiếu tăng giá. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, chúng tôi vẫn cho rằng VN-Index vẫn có cơ hội tăng lên vùng 790 điểm để hoàn thành mẫu hình tăng điểm trung hạn của chỉ số.