Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-07-2013 - Hai sàn đi ngang – HVG sẽ phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP – Cập nhật Vĩ mô T6

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong phiên ngày mai nếu khối lượng vẫn giao dịch dưới mức trung bình 52 triệu cổ phiếu/phiên. Tuy nhiên, sự phân sẽ diễn ra ở các mã cổ phiếu và chúng tôi đánh giá cao lực cầu sẽ tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu Bluechips bên sàn HSX.