Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-06-2012 - Bi quan về tình hình thế giới ảnh hưởng tới thị trường trong nước

Thị trường giảm mạnh khi ETF tái cân bằng và lo ngại về khối EU ngày càng tăng. Các nhà đầu tư rút lui khỏi thị trường chứng khoán do cuộc khủng hoảng nợ của khối EU ngày càng trầm trọng và số liệu toàn thế giới cho thấy tình hình kinh tế suy yếu. Thị trường trong nước giảm 2,5% trên cả hai sàn sau đợt giảm tương tự của thị trường thế giới.