Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-05-2012 - Cổ phiếu tăng mạnh, vượt ngưỡng kháng cự

Thông tư 14 áp dụng trần lãi suất cho vay. NHNN vừa ban hành Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 08/05/2012, trong đó quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho một số lĩnh vực như nông nghiệp, xuất khẩu, các ngành công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trần lãi suất cho vay sẽ được tính bằng cách cộng 3% vào lãi suất huy động. Như vậy với lãi suất huy động hiện tại là 12% thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa sẽ là 15%.