Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-02-2015 - Thị trường phục hồi – KDC, NBB, VNM, FMC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục kỹ thuật có thể tiếp diễn trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, theo hệ thống chỉ báo xung lượng và trạng thái xu hướng của chúng tôi, thị trường vẫn chưa thể hồi phục mạnh và đà giảm ngắn hạn có thể tiếp tục được mở rộng cho nên các nhà đầu tư không nên bắt đáy ở thời điểm hiện tại.