Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-11-2020 - Thị trường tăng nhẹ, dẫn dắt bởi GVR - MSN

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index cải thiện lên mức Tích cực trong khi tín hiệu của VNMidcap, VNSmallcap cải thiện lên mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN-Index và VN30. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VNSmallcap cũng trở về lại mức Tích cực.