Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-10-2018 - Thị trường tăng nhẹ nhờ GAS và nhóm cổ phiếu ngân hàng - POW, DGC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số sàn HOSE cùng duy trì ở mức Tích cực, nhưng tín hiệu của VN-Index và VN30 tỏ ra mạnh hơn của VNMidcap và VNSmallcap. HNX-Index là chỉ số duy nhất tạm thời có tín hiệu Trung tính khi đóng cửa phía dưới đường MA10 ngày tại 115,5 điểm.