Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-10-2013 - VNI ngừng tăng – KDC: phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ESOP – TP. HCM phát hành trái phiếu

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh nhẹ trong phiên ngày mai, vùng hỗ trợ của xu hướng ngắn hạn là 485 – 490 của chỉ số VN-Index và 60.3 – 60.5 của chỉ số HNX-Index và chúng tôi xem đây là vùng giá có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong xu hướng tăng ngắn hạn.