Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-08-2015 - Nhà đầu tư bán các mã xuất khẩu khi đàm phán TPP bế tắc - PMI - BID

Quan điểm kỹ thuật: Ngược với kỳ vọng của chúng tôi, hai chỉ số đã xuyên thủng các vùng hỗ trợ ngắn hạn 615 – 620 của chỉ số VN-Index và 84.5 của chỉ số HNX-Index cho nên xu hướng ngắn hạn đã có chiều hướng tiêu cực hơn. Đồng thời, các chỉ báo trạng thái tăng mạnh và tổ hợp chỉ báo xung lượng ngắn hạn chưa rơi vào trạng thái quá bán mạnh, nghĩa là xu hướng giảm ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng về các mức thấp hơn trong vài phiên tới.