Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-07-2013 - ETF bán phiên ATC – ĐHCĐBT CTG – Cập nhật HPG

Quan điểm kỹ thuật: Mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định kịch bản tích cực đang diễn ra, nhưng chúng tôi cho rằng thị trường đang có xu hướng lặp lại trong tháng 04/2013 và chỉ số VN-Index có thể có xu hướng đi ngang quanh vùng giá 485 điểm trong những phiên tới.