Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-05-2017 - Thị trường dần áp sát mốc 720 điểm, lực bán mạnh đối với PVD - BVH, PVT, VJC, NT2, GTN, NVL, PVS, VNM, VGC

Quan điểm kỹ thuật: Sự điều tiết của các cổ phiếu chủ chốt tại hai sàn đã giúp các chỉ số chủ chốt diễn biến theo chiều hướng có lợi. Với việc đóng cửa phía trên đường MA20 ngày, tín hiệu ngắn hạn của những VN-Index và HNX-Index đã quay trở lại trạng thái Tích cực, với ngưỡng kháng cự phía trên là vùng đỉnh cũ, lần lượt nằm tại 732 điểm và 92 điểm. Trong khi đó, tín hiệu Trung hạn tích cực vẫn đang được duy trì.