Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-04-2018 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ VNM, MWG - NT2

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tại, ngoại trừ VNSmallcap vẫn đang ở trạng thái kỹ thuật Tiêu cực, tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số còn lại vẫn đang duy trì Tích cực. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của VN30 và VN-Index, tạo bởi đường MA5 và MA10 ngày đang nằm tại 1145-1150 điểm và 1175-1180 điểm có thể sẽ được kiểm định vào ngày mai trước khi hai chỉ số này hồi phục nhẹ trở lại.