Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-04-2012 - Thị trường tăng mặc dù Thông tư 226 gây nhiều lo ngại

Nhà đầu tư thận trọng với Thông tư 226. Thông tư 226 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính cho các công ty chứng khoán chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/04. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ sử dụng tỷ lệ CAR làm chỉ tiêu chuẩn để quản lý tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán. Những công ty không thể đáp ứng tỷ lệ quy định sẽ bị đưa vào diện kiểm soát (nếu tỷ lệ dao động trong khoảng 120%-150% trong ba tháng liên tiếp) hoặc diện kiểm soát đặc biệt (nếu tỷ lệ thấp hơn 120%).