Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-01-2020 - Thị trường giảm điểm trong giờ giao dịch cuối cùng

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với VN-Index và VN30 với các hỗ trợ lần lượt tại 961-964 điểm và 876-881 điểm. TÍn hiệu của HNX-Index chuyển về mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu của VNMidcap với các hỗ trợ tại 101,8 điểm và 928 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VNSmallcap vẫn duy trì ở mức Tiêu cực với hỗ trợ tại 778 điểm. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục có xu hướng điều chỉnh giảm, ít nhất là trong nửa đầu phiên giao dịch tới để các chỉ số hai sàn