Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-11-2017 - Thị trường đảo chiều giảm mạnh – HVN, DHC

Quan điểm kỹ thuật: Sau nhịp tăng điểm buổi sáng để những VN-Index và VN30 kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ trung hạn lần lượt tại 850 điểm và 842 điểm, lực bán đã gia tăng mạnh về phía cuối phiên khiến cho các chỉ số hai sàn đều giảm điểm mạnh. KLGD cũng tăng mạnh tại tất cả các chỉ số tương ứng, đặc biệt là VNSmallcap khi mà lác đác đã xuất hiện các tín hiệu giải chấp.