Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-10-2017 - Đà tăng tiếp tục suy yếu - PMI - IDICO

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì trạng thái Trung tính với hỗ trợ tại vùng 800-802 điểm và kháng cự tại 805 điểm. Tín hiệu của VN30 và HNX-Index vẫn đang ở trạng thái Tích cực với hỗ trợ lần lượt tại 788-790 điểm và 106,5-107,5 điểm. Trong khi đó, tín hiệu ngắn hạn của VNMidcap và VNSmallcap đều đã chuyển sang mức Tiêu cực còn tín hiệu Trung hạn cũng chuyển từ Tích cực xuống Trung tính. Dự báo, các chỉ số chủ chốt như VN-Index, VN30 và HNX-Index có thể tiếp tục có