Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-07-2015 - VNI tăng mạnh lên 605 điểm với sự tăng giá bất ngờ của cổ phiếu ngân hàng - FPT - JVC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các mức 600 của chỉ số VN-Index và 87.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, mức độ rủi ro ngắn hạn cảnh báo điều chỉnh cũng đã có dấu hiệu suy yếu và trạng thái xu hướng tăng đã có dấu hiệu tích cực. nghĩa là thị trường đang trong giai đoạn xu hướng rõ ràng (đặc biệt là chỉ số VN-Index), điều này cho thấy thị trường đang có sự phân hóa rõ nét.