Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-06-2011 Thị trường tăng điểm do những thông tin tích cực từ Bộ Tài Chính

Bộ tài chính đưa ra thông báo hôm nay rằng từ ngày 1 tháng 8 năm 2011, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản tại nhiều công ty chứng khoán mô giới, chính thức cho phép giao dịch ký quỹ và cho phép mua và bán cổ phiếu trong cùng ngày.