Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-05-2019 - Thị trường giảm điểm, BVH giảm sàn - PPC, VTP, HSG, DQC, MBB, BID, BVH, CTG, GTN, HDB, HVN, KBC, NVL, QNS, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn tiếp tục có sự phân hóa khá rộng. VN30 là chỉ số tiếp theo HNX-Index cải thiện tín hiệu ngắn hạn lên mức Tích cực sau khi vượt qua MA20, mặc dù dấu hiệu này chưa thực sự bền vững. VN-Index đang duy trì tín hiệu ngắn hạn Trung tính trong khi VNMidcap, VNSmallcap vẫn đang ở trạng thái Tiêu cực.