Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-02-2015 - Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng trong ngày đầu tiên áp dụng Thông tư 36 - PMI - Cập nhật vĩ mô tháng 1

Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng trong ngày đầu tiên áp dụng Thông tư 36. PMI tháng 1 đạt 51,5 điểm, so với 52,7 điểm hồi tháng 12. Cập nhật vĩ mô tháng 1