Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-12-2015 - Lo ngại về vấn đề truy thu thuế đối với các công ty sữa - PMI - FDI - PPC, VNM, KDH, PGI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên 02/12/2015 và hai chỉ số chưa thể xuyên thủng các vùng hỗ trợ 570 của chỉ số VN-Index và 80.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa khá rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu và lực mua tại các vùng hỗ trợ ngắn hạn tỏ ra khá mạnh mẽ.