Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-11-2018 - Thị trường giảm điểm sau phiên tăng mạnh - HVN, PLX

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30, HNX-Index đều nằm ở trạng thái Tiêu cực và ngưỡng hỗ trợ MA5 tại khu vực 900 điểm, 885 điểm và 103 điểm của các chỉ số này có xu hướng được kiểm định lại trong phiên giao dịch ngày mai. Trong trường hợp các mốc này chưa đủ mạnh để hỗ trợ lực cầu thì vùng đáy cũ tại 895 điểm, 875 điểm, 100 điểm sẽ là các ngưỡng tiếp theo sẽ được kiểm định.