Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-10-2015 - Các mã nông nghiệp và TPP là tâm điểm - PMI - NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang trong vùng giá 562 – 565 của chỉ số VN-Index và 77.5 – 78.0 của chỉ số HNX-Index phiên tới. Đồng thời, chúng tôi đánh giá hai chỉ số vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật và dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa có chiều hướng tiêu cực cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm điểm.