Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-10-2014 - Blue chip giúp thị trường đảo chiều - Thăm VIC và FCN - Giới thiệu KBC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên kế tiếp và hai chỉ số có thể sẽ còn có các nhịp rung lắc tại các vùng kháng cự 610 của chỉ số VN-Index và 90.0 của chỉ số HNX-Index.