Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-09-2015 - SSI nâng room KN lên 100% - PMI tháng 8 - CTG, MBB, DHG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kết thúc nhịp điều chỉnh và tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn trong hai phiên giao dịch cuối tuần, đặc biệt áp lực bán của khối ngoại sẽ suy yếu dần trong vài phiên tới. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp và các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ở vùng giá hiện tại cho nên dòng tiền vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cổ phiếu.