Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-08-2018 - Thị trường giảm điểm dù ngành năng lượng có tin tức hỗ trợ - PC1, VHM, VRE, GMD, HVN, PLX, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật vẫn duy trì ở mức Tích cực và đường MA5 đang đóng vai trò thúc đẩy lực cầu đối với các chỉ số sàn HOSE như VN30, VNMidcap hay VNSmallcap. Tín hiệu tích cực của HNX-Index bắt đầu cho thấy sự suy yếu khi chỉ số không bảo vệ thành công được ngưỡng hỗ trợ MA5 này.