Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-07-2016 - VNI tăng mạnh, gần đạt mức cao nhất trong 8 năm qua - NT2, CC1

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc và biến động quanh các mức 640 điểm của chỉ số VN-Index và 85.0 điểm của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn đã giảm dần và hai chỉ số sẽ sớm bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, chỉ báo dòng tiền ngắn hạn và chỉ báo tâm lý tăng mạnh trở lại, đây là những tín hiệu tích cực củng cố xu hướng ngắn hạn hiện tại.