Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-06-2011 Ngân hàng nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc USD – Hoãn tăng giá điện

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng USD từ 6% lên 7%. Trong ngày 1/6, NHNN quyết định tăng dự trữ bắt buộc bằng USD từ 6% lên 7% tổng tiền gửi, sau khi điều chỉnh từ 4% lên 6% trong tháng 4.