Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-04-2014 - Chốt lời – Giảm giá ga và dầu diesel – PMI tháng ba – ĐHCĐ HPG

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường đã hướng theo kịch bản tiêu cực như chúng tôi đã đưa ra trong bản tin trước đó, chỉ số VN-Index đã phá vỡ vùng hỗ trợ 585 – 590 và xuất hiện các tín hiệu tiêu cực trong xu hướng ngắn hạn, đặc biệt chỉ báo VCSC-T3 đã xuất hiện tín hiệu bán trên chỉ số HNX-Index cho nên chúng tôi hạ xu hướng ngắn hạn từ mức TĂNG xuống GIẢM và hướng kịch bản tiêu cực về vùng giá hỗ trợ 565 – 570 của chỉ số VN-Index.