Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-02-2018 - Thị trường giảm với các mã tài chính giảm điểm - PMI - NT2, VCB, ACB, ACV, CII, CTG, MBB, NVL, PLX

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn theo đó phân hóa đối với các chỉ số. VN-Index và VN30 vẫn duy trí trạng thái kỹ thuật Tích cực với hỗ trợ lần lượt tại 1090 điểm và 1080 điểm có thể sẽ tiếp tục được kiểm định. HNX-Index, VNMidcap đã chuyển trạng thái kỹ thuật sang mức Trung tính còn VNSmalcap vẫn duy trì trạng thái kỹ thuật Tiêu cực. Dự báo, một sự phục hồi nhẹ có thể xảy ra đối với những HNX-Index, VNMidcap và VNSmallcap trong phiên giao dịch ngày mai.