Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản 22-01-2016 - CP dầu khí giúp VNI tăng trong bối cảnh TTCK Châu Á tăng mạnh

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà hồi phục kỹ thuật trong tuần giao dịch tới và hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng kháng cự 540 – 545 của chỉ số VN-Index và 75.0 – 75.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, mô hình phân kỳ tăng giá của các chỉ báo xung lượng ngắn hạn và chỉ báo tâm lý hình thành trên hai chỉ số cho thấy mức độ rủi ro ngắn hạn đang ở mức thấp và cơ hội giải ngân đang dần gia tăng.