Trung tâm phân tích
Quay lại

AST [KHẢ QUAN +18,5%] - Hành khách nội địa dẫn dắt giai đoạn đầu của quá trình phục hồi - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,0% giá mục tiêu dành cho CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) xuống 65.200 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN khi giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% trong 3 tháng qua. 

Powered by Froala Editor