Trung tâm phân tích
Quay lại

AST - Kế hoạch phục hồi phù hợp thực tế - Báo cáo ĐHCĐ

CTCP Dịch vụ Hàng không TASECO (AST) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại Hà Nội vào ngày 23/06/2022. 

Ban lãnh đạo đưa ra kế hoạch doanh thu là 622 tỷ đồng (+311% YoY) và LNTT là 23 tỷ đồng (+118% YoY) trong năm 2022. Kế hoạch doanh thu của AST đạt 92% dự báo cả năm của chúng tôi là 685 tỷ đồng, và kế hoạch LNTT của AST đạt 60% dự báo cả năm của chúng tôi là 39 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo LNTT năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

Các cổ đông đã thông qua quyết định không trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của năm 2021 nhưng đã thông qua việc phân bổ 3% doanh thu cho quỹ khen thưởng và phúc lợi trong năm 2022 sau khi không phân bổ cho quỹ này trong năm trước. 

Powered by Froala Editor