Trung tâm phân tích
Quay lại

ACG - Biên lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng; vừa mua 30% cổ phần một nhà phát triển bất động sản - Báo cáo KQKD

  • CTCP Gỗ An Cường (ACG) đã công bố KQKD quý 1/2022, trong đó doanh thu và LNST lần lượt tăng 9% và 19% YoY, đạt 20% và 21% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng quý 1 thường là mùa thấp điểm đối với ACG.

Powered by Froala Editor