Tin VCSC

HSX chấp thuận VCSC làm tổ chức tạo lập thị trường Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30

19-04-2018

Thông báo danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tháng 03.2018

27-03-2018

Thay đổi phí giao dịch chứng khoán phái sinh từ ngày 02.01.2018

29-12-2017

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 01/2018

28-12-2017

Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch 2018 và thời gian làm việc ngày 29.12.2017

27-12-2017

Bản tin 19-12-2017 - Thị trường giảm điểm trở lại khi SAB giảm mạnh - PLX

19-12-2017

Thông báo danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tháng 11.2017

04-12-2017

Miễn phí giao dịch chứng khoán phái sinh đến hết ngày 31/12/2017

17-11-2017