Tin VCSC

Thông báo danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tháng 05.2018

29-05-2018

HSX chấp thuận VCSC làm tổ chức tạo lập thị trường Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30

19-04-2018

Thông báo danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tháng 03.2018

27-03-2018

Thay đổi phí giao dịch chứng khoán phái sinh từ ngày 02.01.2018

29-12-2017

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 01/2018

28-12-2017

Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch 2018 và thời gian làm việc ngày 29.12.2017

27-12-2017