Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang

Tin đấu giá
10/08/2020

1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang
  • Địa chỉ: Số 2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Điện thoại: (0296) 3932 963                             Số fax: (0296) 3932 981
  • Ngành nghề kinh doanh: Mua bán lương thực, sản phẩm chăn nuôi; Mua bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, dịch vụ cung cấp vật nuôi;…
  • Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 178.500.000.000 đồng (tương ứng 51% vốn điều lệ).

2.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.

3.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

18.900 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 17.850.000 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  17.850.000 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

17.850.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 12/08/2020 – 31/08/2020  tại SCIC - CNPN
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 03/09/2020  

Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

03/09/2020 - 09/09/2020

 tại VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00

10/09/2020

 tại HOSE

Tổ chức đấu giá

14h30

10/09/2020

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  11/09/2020 - 17/09/2020  

Hoàn trả tiền cọc

 

11/09/2020 - 17/09/2020

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá AFX <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm: tại đây