Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

Tin đấu giá
26/01/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc
 • Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất có bản, buôn bán hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), ...
 • Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  5.423.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.198.100 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
   
   

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

14.000 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

5.423.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

27/01/2022-17/02/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

22/02/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

24/02/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

25/02/2022-03/03/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

28/02/2022-03/03/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 1 Quy che dau gia.docx

2 Ban cao bac.pdf

3 Dieu le.pdf

4 QD HDQT.pdf

5 Giay chung nhan so huu.pdf

6 Giay chung nhan.pdf

7 Giay CNDKDN.pdf

8 BCTC 2020.pdf

9 BCTC quy 3.2021.pdf

Powered by Froala Editor