Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2

Tin đấu giá
09/01/2021

1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2
  • Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…
  • Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng, tương đương 1.186.644.367 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 24.520 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 580.120.840 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 11/01/2021 - 29/01/2021

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 04/02/2021

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 08/02/2021

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   09/02/2021 - 18/02/2021

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 09/02/2021 - 22/02/2021 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá GENCO 2  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC HN KT 2017.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC HN KT 2019.pdf
20210107_20210106 - GENCO2 - NQ483 cp ban cho nguoi lao dong.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC HN Q3 2020.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC HN KT 2018.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC KT 2017.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC KT 2018.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC KT 2019.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - CV10 UBQLV bo sung SLCP NLD tu choi mua.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - BCTC Q3 2020.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - CV82EVN-QLV thong qua bo sung cp IPO.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - Du thao dieu le.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - Phuong an CPH (eng).pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - QD19 EVN phe duyet ban CBTT.PDF
20210107_20210107 - GENCO2 - QD150 UBQLV xac dinh GTDN.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - QD282 UBQLV vv CPH.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - QD2229 TTg phe duyet PA.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - QD358 UBQLV PA su dung LD.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - QD609 UBQLV trien khai CPH.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - MAU DON.docx
20210107_20210107 - GENCO2 - QUY CHE DG.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - Ban CBTT.pdf
20210107_20210107 - GENCO2 - Ban CBTT Eng.pdf
20210108_20210107 - GENCO2 - Phuong an CPH.pdf
20210108_20210107 - GENCO2 - Giay CN DKDD.pdf
20210108_20210107 - GENCO2 - TB BAN DAU GIA.pdf